xxx
  มีนาคม  2558  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


-::- กระทรวงศึกษาธิการ -::-
-::- www.moeradiothai.net -::-
-::- www.moeradiothai.net -::-
-::- www.moeradiothai.net -::-
สถิติผู้เข้าชม
รวม :
 
 นานาสาระ
  _ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
_ภาษาและวัฒนธรรม
  _อาหารและสุขภาพ
a
_
[ หน้าหลักวิทยุศึกษา ]


อาหารและสุขภาพ icon การดูแลรักษาแปรงสีฟัน
จากการวิจัยพบว่าแปรงสีฟันที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อโรค เป็นแหล่งเติบโตที่ดีของแบคทีเรีย และสามารถจะนำเชื้อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ หากเราดูแลรักษาแปรงสีฟันของเราอย่างไม่ถูกต้อง วิธีการดูแลรักษาแปรงสีฟันที่ดีนั้น ประกอบด้วย 4 ข้อที่สำคัญ คือ ข้อ 1การไม่ใช้แปรงสีฟันร่วมกับผู้อื่นแม้จะเป็นคนใกล้ชิดก็ตาม เพราะโอกาสที่จะสัมผัสกับน้ำลาย เลือด ของผู้อื่นเป็นไปได้ง่าย ข้อ 2 หลังจากที่แปรงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรล้างขนแปรงด้วยน้ำก๊อกหรือน้ำที่ไหลผ่าน จากนั้นวางหรือตั้งแปรงให้ตรง ให้อากาศพัดให้ขนแปรงให้แห้ง ข้อ 3 ไม่เก็บแปรงสีฟันไว้ในกล่องปิด เพราะแบคทีเรียจะเติบโตได้ดีในที่ชื้น ข้อ 4 ควรเปลี่ยนแปรงสีฟันทุกๆ 3-4 เดือน การใช้แปรงสีฟันที่ขนแปรงสีฟันบาน จะทำให้ประสิทธิภาพในการขจัดเศษอาหารจะลดลงและยังจะทำร้ายเหงือกอีกด้วย


tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue
 

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-5730 ต่อ 328 webmaster@moeradiothai.net โทร.0-2354-5717

Copyright 2006 by FM 92 MHz and AM 1161 kHz All right reserved.