xxx
  กันยายน  2557  
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        


-::- กระทรวงศึกษาธิการ -::-
-::- www.moeradiothai.net -::-
-::- www.moeradiothai.net -::-
-::- www.moeradiothai.net -::-
สถิติผู้เข้าชม
รวม :
 
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗       เวลา ๒๒ : ๔๐ น.
  สามารถดาวน์โหลดผังรายการวิทยุศึกษาปี2557ได้แล้ว โดยเข้าไปที่ หน้าเอกสาร
 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เร่งปรับปรุงพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เร่งปรับปรุงพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดเวทีให้เยาวชนจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แบบครบวงจร  <รายละเอียด >
สสส. ร่วมกับ มูลนิธิโกมลคีมทอง จัดเวทีถอดบทเรียนค่ายอาสา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สสส. ร่วมกับ มูลนิธิโกมลคีมทอง จัดเวทีถอดบทเรียนค่ายอาสา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พบ เด็กไทยสนใจปัญหาสิทธิมนุษยชน พร้อมช่วยผลักดันเพื่อสังคมที่ดีขึ้น  <รายละเอียด >
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ชื่นชม คุรุสภาทำหน้าที่

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ชื่นชม คุรุสภาทำหน้าที่ในฐานะสภาวิชาชีพทางการศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  <รายละเอียด >
กระทรวงศึกษาธิการ ขยายผลโรงเรียนแกนนำระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เทิดพระเกียรติ

กระทรวงศึกษาธิการ ขยายผลโรงเรียนแกนนำระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใช้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นแบบ นำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างจริงจังและยั่งยืน  <รายละเอียด >
คัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2557

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2557  <รายละเอียด >
เลขาธิการ กศน. เน้นให้ผู้ที่ได้รับมอบเข็มวิทยพัฒน์ ซึ่งผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาบุคคลากร

เลขาธิการ กศน. เน้นให้ผู้ที่ได้รับมอบเข็มวิทยพัฒน์ ซึ่งผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาบุคคลากรที่เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สำนักงาน กศน. นำไปปฏิบัติและขยายผลสู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์  <รายละเอียด >
เมนูเด็ด จาก ผ.ศ. ศรีสมร คงพันธ์
แขกรับเชิญรายการตามตะวัน

 

  

กระทรวงพลังงาน กิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และขอเชิญร่วมกิจกรรม “โครงการตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” โดยส่งผลงานเขียนเรื่องราวพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม ภายใต้หัวข้อ “ดูพ่อทำ แล้วนำมาปรับใช้ด้านพลังงาน” เพื่อเทิดพระเกียรติ พระอัจฉริยภาพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ ส่งงานเขียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2557สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มบริหารศูนย์บริการร่วม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2140 6304 หรือดาวโหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.energy.go.th

·ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่องการลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตระหนักถึงปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมไม่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว โดยสร้างภาพยนตร์สั้น สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.rtcog.or.th ปิดรับผลงานวันที่ 31 พฤศจิกายน 2557

ธนาคารกรุงไทย ประกวด กรุงไทย อาร์ท อวอร์ด ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมที่แสดงเรื่องราวความเป็นไทย ภายใต้แนวคิด กรุงไทยที่อุดมสมบูรณ์ด้วยงานสร้างสรรค์อันทรงคุณค่าและสุนทรียะ ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 300,000 บาท ส่งผลงานวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2557 ที่หอศิลป์กรุงไทย อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช สอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 0 2222 0137 หรือดูรายละเอียดจากเว็บไซต์  www.ktb.co.th

 

 

 
 
aa
 

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-5730 ต่อ 328 webmaster@moeradiothai.net โทร.0-2354-5717

Copyright 2006 by FM 92 MHz and AM 1161 kHz All right reserved.