xxx
  มีนาคม  2558  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


-::- กระทรวงศึกษาธิการ -::-
-::- www.moeradiothai.net -::-
-::- www.moeradiothai.net -::-
-::- www.moeradiothai.net -::-
สถิติผู้เข้าชม
รวม :
 
วันที่ ๐๓ มีนาคม ๒๕๕๘       เวลา ๑๙ : ๓๘ น.
  สามารถดาวน์โหลดผังรายการวิทยุศึกษาปี2558ได้แล้ว โดยเข้าไปที่ หน้าเอกสาร
 
เดินหน้าประมูล 4 จี หวัง ผลักดันและเสริมการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลได้อย่างเต็มรูปแบบ

สำนักงาน กสทช. เดินหน้าประมูล 4 จี หวัง ผลักดันและเสริมการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลได้อย่างเต็มรูปแบบ  <รายละเอียด >
เตรียมจัดประเมินครูสอนภาษาอังกฤษ ทั่วประเทศในเดือนมีนาคม – เมษายน 2558

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมจัดประเมินครูสอนภาษาอังกฤษ ทั่วประเทศในเดือนมีนาคม – เมษายน 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  <รายละเอียด >
เห็นชอบปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวเด็กเอกชน ให้ครบ100เปอร์เซ็นต์-เริ่มปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเห็นชอบปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวเด็กเอกชน ให้ครบ100เปอร์เซ็นต์-เริ่มปี 2559  <รายละเอียด >
กระทรวงศึกษาธิการตั้งเป้าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในวิถีชีวิตประจำวัน

กระทรวงศึกษาธิการตั้งเป้าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในวิถีชีวิตประจำวัน  <รายละเอียด >
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงาน 99 ปีสหกรณ์ไทย รวมน้ำใจปวงประชา ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ถวายพ่อของแผ่นดิน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงาน 99 ปีสหกรณ์ไทย รวมน้ำใจปวงประชา ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ถวายพ่อของแผ่นดิน  <รายละเอียด >
สพฐ.ชี้ไม่สามารถไปควบคุมราคาหนังสือเรียนได้หลังพบสำนักพิมพ์เอกชนบางแห่งปรับราคาเพิ่ม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้ ไม่สามารถไปควบคุมราคาหนังสือเรียนได้หลังพบสำนักพิมพ์เอกชนบางแห่งปรับราคาเพิ่ม ระบุทำได้เพียงขอความร่วมมือตรึงราคาแบบเรียนปีการศึกษา 2558  <รายละเอียด >
เมนูเด็ด จาก ผ.ศ. ศรีสมร คงพันธ์
แขกรับเชิญรายการตามตะวัน

 

  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการอบรมภาษาสเปนครั้งที่ 44 ระดับที่เปิดสอน SP 1 อบรมวันเสาร์ 8.30 – 12.30 น. ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 18 เมษายน 2558 ระดับ Conversation 1 อบรมวันเสาร์ 9.00 – 12.00 น. ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 18 เมษายน 2558 ผู้สนใจติดต่อที่สาขาวิชาภาษาสเปนหรือเลขานุการ ภาควิชาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2310 8268 
 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรขั้นพื้นฐาน อบรมในวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2558 หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ บทเรียนบรรยากาศ อบรมในวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเบย์ จังหวัดสมุทรปราการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2335 5222 หรือเว็บไซต์www.earthscience.ipst.ac.th
 
บริษัท ปูนซีเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci – Camp ปีที่ 26 เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครนักวิทย์รุ่นเยาว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส่งเรียงความภาษาไทย ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หรืออัดคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที ในหัวข้อ ดินดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมหลักฐานการศึกษามาที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 2110
aa
 

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-5730 ต่อ 328 webmaster@moeradiothai.net โทร.0-2354-5717

Copyright 2006 by FM 92 MHz and AM 1161 kHz All right reserved.