xxx
  กันยายน  2557  
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        


-::- กระทรวงศึกษาธิการ -::-
-::- www.moeradiothai.net -::-
-::- www.moeradiothai.net -::-
-::- www.moeradiothai.net -::-
สถิติผู้เข้าชม
รวม :
 
วันที่ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๗       เวลา ๒๐ : ๕๕ น.
  สามารถดาวน์โหลดผังรายการวิทยุศึกษาปี2557ได้แล้ว โดยเข้าไปที่ หน้าเอกสาร
 
ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ยืนยัน ไม่มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมรับน้องใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ยืนยัน ไม่มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมรับน้องใหม่  <รายละเอียด >
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งหนังสือถึงไอซีที ขอให้ปิดเว็บไซต์รับจ้างทำการบ้าน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งหนังสือถึงไอซีที ขอให้ปิดเว็บไซต์รับจ้างทำการบ้านหลังการตรวจสอบพบเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง กว่าหนึ่งล้านห้าแสนรายการ  <รายละเอียด >
ออกหนังสือกำชับโรงเรียนทั่วประเทศให้การบ้านเด็กอย่างเหมาะสม ไม่มาก หรือ ยากเกินไป

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานออกหนังสือกำชับโรงเรียนทั่วประเทศให้การบ้านเด็กอย่างเหมาะสม ไม่มาก หรือ ยากเกินไป  <รายละเอียด >
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมบรรจุวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมบรรจุวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง พร้อมศึกษารายละเอียดการปรับลดเวลาเรียน  <รายละเอียด >
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินหน้าขยายผลการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียมคลอบคลุมทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินหน้าขยายผลการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียมคลอบคลุมทั่วประเทศ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคาดว่าจะเริ่มได้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้  <รายละเอียด >
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แนะครูเปลี่ยนวิธีการให้การบ้าน พร้อมดูแลเด็กมากกว่าเดิม

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แนะครูเปลี่ยนวิธีการให้การบ้าน พร้อมดูแลเด็กมากกว่าเดิม เน้นการสอนที่เพิ่มการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น  <รายละเอียด >
เมนูเด็ด จาก ผ.ศ. ศรีสมร คงพันธ์
แขกรับเชิญรายการตามตะวัน

 

  

กระทรวงพลังงาน กิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และขอเชิญร่วมกิจกรรม “โครงการตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” โดยส่งผลงานเขียนเรื่องราวพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม ภายใต้หัวข้อ “ดูพ่อทำ แล้วนำมาปรับใช้ด้านพลังงาน” เพื่อเทิดพระเกียรติ พระอัจฉริยภาพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ ส่งงานเขียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2557สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มบริหารศูนย์บริการร่วม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2140 6304 หรือดาวโหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.energy.go.th

·ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่องการลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตระหนักถึงปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมไม่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว โดยสร้างภาพยนตร์สั้น สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.rtcog.or.th ปิดรับผลงานวันที่ 31 พฤศจิกายน 2557

ธนาคารกรุงไทย ประกวด กรุงไทย อาร์ท อวอร์ด ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมที่แสดงเรื่องราวความเป็นไทย ภายใต้แนวคิด กรุงไทยที่อุดมสมบูรณ์ด้วยงานสร้างสรรค์อันทรงคุณค่าและสุนทรียะ ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 300,000 บาท ส่งผลงานวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2557 ที่หอศิลป์กรุงไทย อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช สอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 0 2222 0137 หรือดูรายละเอียดจากเว็บไซต์  www.ktb.co.th

 

 

 
 
aa
 

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-5730 ต่อ 328 webmaster@moeradiothai.net โทร.0-2354-5717

Copyright 2006 by FM 92 MHz and AM 1161 kHz All right reserved.