load..player
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 10 ธันวาคม 2561 | เชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาส่งผลงาน เข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ ภายใต้หัวข้อ “เลิก ลด ละ ขยะพลาสติก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2966 2127 ถึง 9
วีดีโอ