load..player
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 มีนาคม 2558 | สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนาโครงการหนังสือนิทานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสำหรับเด็กปฐมวัย ชุด “อ่านอุ่นรัก” ในหัวข้อ นิทาน EF ในวันที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 17.00 – 18.00 น. ณ เวทีเอเทรียม งานสัปดาห์หนังสือแห่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าใช้หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-books ด้ที่เว็บไซต์ www.scimath.org/ebooks เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้สนใจสมัครและขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 เมษายน 2558 สอบถาม โทร. 0 2832 0471 0 2832 0416 และ 08 148 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์ โครงการ Sticky Fingers ค้นหาคนเก่งจากทั่วทุกมุมโลกที่รักการวาดรูปและออกแบบทั้งมืออาชีพและสมัครเล่น ร่วมออกแบบตัวการ์ตูนใหม่ โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถส่งผลงานของตนเองมาที่ www.viber.com/Sticky Finers/Info เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2015 ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 เมษายน 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 – 2281 – 0169 หรือ สายด่วน ป.ป.ช. 1205 โรงเรียนศิลปะแหลมคม จัดโครงการค่ายศิลปะเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และ ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 466 5256 หรือที่เว็บไซต์ www.art-laemkom.com กรมศิลปากร จัดประกวดเพลง เพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 628 5021 ต่อ 522
โหวต

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้ในระดับใด

9 votes

ดูผลโหวต