load..player
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 | โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 2 โรงพยาบาลหัวเฉียว (ททท.) สำนักงานนครพนม เชิญชวนผู้สนใจเที่ยวงานประเพณี แห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4251 3490 ถึง 1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สมาคมโลหิตวิทยา และราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับนานาชาติ ครั้งที่ 30 สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2263 9600 ต่อ 1821 มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชิญชวนผู้สนใจร่วมชมการแสดงในงาน “80 ปี สุนทรีย์สุนทราภรณ์” 08 1284 1427
วีดีโอ