load..player
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 6 ตุลาคม 2558 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ติดตามรายละเอียดได้ที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษา ร่วมส่งคลิปวิดีโอและเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ " การดำเนินชีวิตแบบมีความสุข ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 38,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล มูลนิธิประยูร จรรยาวงษ์ จัดโครงการประกวด ประกวดวาดภาพการ์ตูน ชิงรางวัล ประยูร จรรยาวงษ์ ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเขียนการ์ตูนรุ่นใหม่และเยาวชน ให้มีโอกาสแสดง พัฒนาฝีมือ และยังเป็นโอกาสแนะนำตัวละครการ์ตูน “นายสุขเล็ก” ของ คุณประยูร จรรยาวงษ์ มิวเซียมสยาม จัดนิทรรศการ “ประสบการณ์หูสู่อาเซียน” นำเสนอนวัตกรรมและความหลากหลายทางสังคมของภูมิภาคอาเซียน ผ่านการได้ยิน ร่วมฟังเสียงนกในกัวลาลัมเปอร์ เสียงป่าในเกาะบอร์เนียว เสียงสวดมนต์ของชาติอาเซียน และยังมีเสียงบันทึกชีวิตประจำวันสู่การตีความภาพเคลื่อน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยเปิดให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม โดยไม่เส ประกาศรายฃื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน กศน.สามารถตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ ได้ www.etvthai.tv
ขอเพลง/พูดคุยกับผู้จัด