load..player
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 เมษายน 2558 | วิทยุศึกษาจัดกิจกรรมชวนผู้ฟังปลูกป่าชายเลน ที่ เกาะนก ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 ผู้ฟังที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ลัดดา เจริญชาศรี 089 001 4007 และ อ.พนอ ธรรมเนียมอินทร์ 089 812 8986 กระทรวงศึกษาธิการ จัดรายการ ETV ติว SUMMER ระหว่างวันที่ 1 เมษายน -15 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสารที่ www.etvthai.tv JOBTOPGUN และ Super Resume จัดงาน “DPU JOB EXPO 2015 ครั้งที่ 47 ” วันที่ 29 -30 เมษายน 2558 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ 1-1 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจสามารถสมัครงานกับสถานปร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญชวน นักวิชาการและผู้สนใจ ร่วมส่ง ผลงานเข้าประกวด ที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2558
ขอเพลง/พูดคุยกับผู้จัด