load..player
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 มกราคม 2564 | “ศูนย์พุทธศิลป์สามมิตินานาชาติ วัดปัญญานันทราม คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี เชิญชมผลงานพุทธศิลป์สามมิตินานาชาติ สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดปัญญานันทราม คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 086-4618353 กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดการแสดงโขนสัญจรทั่วทุกภูมิภาคเป็นของขวัญสร้างความสุข แก่ประชาชน
วีดีโอ