ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 | กอช. เปิดรับสมัครกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคกลาง ลว. หมดเขต 31 กรกฎาคม 2567 คลิกเพื่ออ่ายรายละเอียดและใบสมัคร www.nsf.or.th/sites/default/files/ประกาศ คกก.กอช. เรื่อง รับสมัครกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคกลาง ลว.1 กค.67-ผสาน.pdf สามารถ Download ผังรายการ 2567 ได้ที่หัวข้อเอกสาร / เอกสารประกอบการรับฟัง
วีดีโอ