load..player
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 มีนาคม 2560 | เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2200 7727 ร่วมติวสอบ Onet กับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ได้ทาง www.etvthai.tv หรือ Facebook ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ETV รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ สามารถรับชมได้ที่ http://www.etvthai.tv/stream/home
ขอเพลง/พูดคุยกับผู้จัด