load..player
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 | มิวเซียมสยาม นำร่องเปิดตัวนิทรรศการ “มิวเซียมสยามมินิ” ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2225 2777 ไม่มีค่าใช้จ่าย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม “มหกรรมแห่เทียนพรรษา และตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2559” จัดโครงการ Unseen กรุงเก่า “อยุธยา...มีมากกว่าที่เคยรู้” มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตขึ้น ขอเชิญชวนนักเรียนในสังกัดสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ความเป็นอยู่ของมนุษยชาติในอีก 30 ปีข้างหน้า จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง พลังงาน : พระราชดำริด้วยพระปรีชายิ่ง เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ในปี พ.ศ. 2559
ขอเพลง/พูดคุยกับผู้จัด