ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 มีนาคม 2564 | ขณะนี้สามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้แล้ว โดยที่ท่านผู้ฟังจะต้องเลือกความละเอียดที่ 64k “ศูนย์พุทธศิลป์สามมิตินานาชาติ วัดปัญญานันทราม คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี เชิญชมผลงานพุทธศิลป์สามมิตินานาชาติ สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดปัญญานันทราม คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 086-4618353
วีดีโอ