load..player
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 | ท่านใดมีความประสงค์ที่จะส่งพัสดุ หรือจดหมายให้ทหารภาคใต้ส่งแบบธรรมดา ไม่เกิน 5 กก. ไปรษณีย์ไทยจัดส่งให้ฟรี!!! หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เปิดรับสมัครชายไทยอายุ 20 - 28 ปี ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป และเคยผ่านการเป็นทหารกองหนุนจาก 3 เหล่าทัพมาแล้ว หรือ บุคคลทั่วไปที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยม
ขอเพลง/พูดคุยกับผู้จัด