ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 มกราคม 2565 | เรียนท่านผู้ฟังวิทยุศึกษาทุกท่าน สถานีวิทยุศึกษา จะยุติการออกอากาศในระบบ AM 1161 kHz ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป รายการสอนภาษาพม่า​ ชุด​ เที่ยวทั่วไทยไปกับภาษาเมียนมาร์​ ชุดที่​2​ ผู้ฟังสามารถ​ดาวน์โหลด​ เอกสารใช้ประกอบขณะรับฟังได้แล้ว
วีดีโอ